پیش بینی 7 هزار تن کیوی در آمل استان مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران به نقل از مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آمل از پیش بینی برداشت 7 هزار تن محصول باغی کیوی در این شهرستان در سال جاری خبر داد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود: خوشبختانه کودهای پرمصرف موردنیاز برای تمامی باغات استان مازندران توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران تامین و توزیع شده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید