1200 هکتار باغ مرکبات در نور استان مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران به نقل از مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نور از وجود 1200 هکتار با غ مرکبات در این شهرستان خبر داد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود: تمامی کودهای پرمصرف برای باغات مرکبات در شهرستان نور توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی تامین و توزیع شده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید