460 هکتار سطح زیرکشت سبزی و صیفی جات در نکاء استان مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران به نقل از مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نکاء از 460 هکتار سطح زیرکشت سبزی و صیفی جات در این شهرستان در سال جاری خبر داد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود: با توجه به توسعه کشت سبزی و صیفی جات به عنوان کشت دوم در مازندران خوشبختانه کودهای پرمصرف موردنیاز برای سبزی و صیفی جات توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران تامین و توزیع شده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید