بازدید کارشناسان حفظ نباتات کشور از نکا استان مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران به نقل از مدیر جهادکشاورزی شهرستان نکا از بازدید فنی کارشناسان سازمان حفظ نباتات کشور از این شهرستان خبر داد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

دراین بازدید کارشناسان اعزامی از سازمان حفظ نباتات کشور از نزدیک در جریان چگونگی مبارزه با آفات زراعی و باغی در شرق استان مازندران قرار گرفتند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید