پرداخت کرایه حمل کودهای شیمیایی

پرداخت هزينه حمل پسكرايه بارنامه هاي وارده از مبادي به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی،

هزينه حمل پسكرايه 70 فقره بارنامه هاي وارده از مبادي به انبار کارگزاران و انبار سازمانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی در شهریور ماه سالجاری پرداخت گردیده است.

مهندس جمشید باقریان ضمن بیان این مطلب افزود: مبلغ سیزده میلیارد و هشتصدو هفتاد و پنج میلیون ریال بایت هزینه حمل کودهای شیمیایی به استان در ماه گذشته به حساب رانندگان حامل کودهای شیمیایی پرداخت شده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید