مدیر شرکت خدمات حمایتی استان قزوین :

250 تن کود غیر مجاز شیمیایی در استان قزوین کشف و ضبط شد

.

از ابتدای سال جاری تاکنون 250 تن کود غیر مجازشیمیایی به ارزش 2 میلیارد و 500 میلیون ریال  در استان جمع آوری و توقیف شد .

این میزان کود توقیف شده شامل 5 هزارکیسه 50 کیلویی انواع کودها ی غیر مجاز کشاورزی شامل؛ سوپر فسفات تریبل ، دی آمونیوم فسفات ، اوره ، سولفات پتاسیم ، ماکرو گرانوله  و کلرو پتاسیم  بود.

استفاده از کودهای شیمیایی غیر مجاز در مزارع و باغات باعث کاهش شدید عملکرد محصول در واحد سطح ، عدم دستیابی کشاورزان به عملکرد مورد انتظار آنان ، کاهش کیفیت محصولات کشاورزی تولیدی ، ایجاد آلودگی در منابع آب و خاک ،  تخریب اراضی کشاورزی و در نهایت آلودگی محیط زیست می شود .

کشاورزان استان کودهای مورد نیاز خود را از مراکز مجاز و کارگزاری های شناسنامه دار تهیه کنند.

هم اکنون 44 کارگزار  تحت پوشش  شرکت خدمات حمایتی در سطح استان آماده ارائه خدمات به کشاورزان استان می باشند .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید