152 کارگزاری فعال بخش خصوصی در استان فارس

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،

 

دکتر حمید رضا ناظمی مدیریت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس با اعلام این خبر گفت :

استان فارس دارای 352 کارگزاری فعال در بخش های تعاونی تولید ،تعاونی روستایی و بخش خصوصی می باشد که از این مجموع تعداد 152 کارگزار فروش کود های شیمیایی بصورت فعال در بخش خصوصی مشغول خدمات رسانی به کشاورزان استان فارس می باشند .

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید