کشت برنج به شیوه خشکه کاری در بهشهر مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران به نقل از مدیر جهادکشاورزی مازندران از کشت و تولید برنج به شیوه خشکه کاری و با استفاده ا زحداقل منابع آبی در این شهرستان خبر داد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

در این شیوه کشت برنج علاوه بر  به حداقل رسیدن استفاده از آب مصرف و کاربرد کودهای پرمصرف مورد نیاز جهت کشت برنج نیز بهینه خواهد شد

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید