دومین جلسه کمیته فنی و بازرگانی مجتمع شیمیائی آبیک در مهر ماه98

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مجتمع شیمیائی آبیک 

دومین جلسه کمیته فنی و بازرگانی مجتمع شیمیائی آبیک بمنظور بررسی قابلیت استفاده اقلام تولید موجود در انبار( لیبل ، ملزومات و ... ) امروز در محل دفتر مسئول آزمایشگاه مجتمع برگزار گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید