نمونه برداری از کودهای شیمیایی ارسالی از بندر امام

نمونه برداری از کودهای شیمیایی دی آمونیوم فسفات ارسالی از بندر امام در انبار سازمانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی،

روز یکشنبه  مورخ 98/7/7   اکیپ نمونه برداری استان از انبار سازمانی استان بازدید و از کودهای شیمیایی دی آمونیوم فسفات ارسالی از بندر امام به مقدار 285 تن نمونه برداری و  طی صورتجلسه ای جهت آنالیز به مرکز تحقیقات کاربردی کرج ارسال شد 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید