جلسه معرفی معاون شعبه سمنان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان،

جلسه ای با حضور مدیر شرکت و همکاران در تاریخ ششم مهر ماه سال جاری راس ساعت 10صبح نسبت به معرفی آقای محمود خدابخشی به عنوان معاون شعبه سمنان در دفتر مدیریت برگزار گردید.

امید است با استعانت از خداوند متعال و با اتخاذ تدابیر و راهبردهای لازم و هماهنگی با مدیران و همکاران در انجام وظیفه موفق و سربلند باشد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید