عملکرد اکیپ نمونه برداری در شهریور ماه 1398 شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی،

اکیپ نمونه برداری از کودهای وارده به انبار سازمانی شرکت و انبار کارگزاران، در شهریور ماه سالجاری به تعداد 25 مورد نمونه برداری انجام و جهت آنالیز به مرکز تحقیقات کاربردی و نهاده کشاورزی کرج ارسال کرده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید