برنامه های مصوب در حوزه ماشین آلات در 6 ماهه دوم 98

به گزارش رابط روابط عمومی امور ماشین آلات و ادوات کشاورزی

در خصوص چگونگی نیل به اهداف و برنامه های مصوب در حوزه ماشین آلات کشاورزی در 6 ماهه دوم سال 98 برنامه ریزی و هماهنگی های لازم با استفاده از نقطه نظر ات کارشناسان محترم استانی ، صورت پذیرفت.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید