حضور در نمایشگاه بین المللی باغبانی و نهاده های کشاورزی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم،

مدیر و همکاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم در سومین نمایشگاه تخصصی بین المللی باغبانی، گلخانه و نهاده های کشاورزی (بذر، کود و سم) درمحل نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب حضور یافتند و از غرفه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران بازدید کردند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید