گزارش تصویری

برگزاری کارگاه آموزشی چگونگی بازاریابی کودهای شیمیایی غیر تکلیفی

برگزاری کارگاه آموزشی چگونگی بازاریابی کودهای شیمیایی غیر تکلیفی در محل سالن همایش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان رضوی با حضور بیش از یکصد نفر از کارگزاران ، کشاورزان و کارشناسان در حال برگزاری می‌باشد1396/8/15

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید