ارزش اقتصادی بیش از 176 میلیارد تومانی رتون برنج در بابل مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران به نقل از مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بابل از ارزش اقتصادی 176 میلیارد و 168 میلیون تومانی پرورش رتون برنج (جوانه مجدد برنج) در اراضی شالیزاری این شهرستان در سال جاری خبر داد.

محید سلطانی با اعلام این مطلب افزود: در حال حاضر کودهای پرمصرف موردنیاز برای پرورش رتون برنج در شهرستان های استان مازندران توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی تامین و توزیع شده است

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید