برگزاری جلسه بررسی عملکرد کارگزاران استان البرز

 مهندس علی اکبر ندرلو، مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز:

جلسه بررسی عملکرد کارگزاران استان با حضور مدیر حوزه رئیس سازمان ،‌ مدیر بازرسی استان ، مشاور رئیس سازمان در امور تولیدی ، مدیر سازمان تعاون استان ، مسئولین زراعت شهرستانها و کلیه کارگزاران بخش خصوصی و دولتی در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز تشکیل گردید .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید