برگزاری کمیته نظام پیشنهادات

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت طرح و برنامه

کمیته نظام پیشنهادات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی جهت بررسی پیشنهادات ارائه شده به آن کمیته با حضور اعضا محترم جناب آقای مهندس منصوری عضو محترم هیات مدیره و معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی، جناب آقای مهندس مرید نژاد معاونت محترم برنامه ریزی و فن آوری اطلاعات و آقای مهندس مرادی مدیر محترم امور اداری و منابع انسانی و دیگر اعضاء جلسه برگزار شد. 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید