عملکرد 6 ماهه اول سال 98 استان خراسان جنوبی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی، از ابتدای سال 98 تا پایان شهریور ماه مقدار   5803 تن کود اوره ، 1501   تن کودهای فسفاته و  716  تن کود پتاسه تامین گردیده که از این مقادیر، مقدار3694 تن ازته و 1336 تن فسفاته و 352  تن پتاسه بین کشاورزان و بهره برداران توزیع گردیده است و بطور کلی در مدت مشابه نسبت به سال 97 به میزان 14 درصد و در مدت مشابه سال 96 به میزان 90 درصد افزایش داشته است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید