جلسه کمیته کود و تغذیه گیاهی استان قم

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قم،

در تاریخ 2 مهر سال 98 جلسه کمیته کود وتغذیه استان در محل دفتر معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی باحضور کلیه اعضا ازجمله شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم با موضوع بررسی وضعیت تامین و تدارک کودهای شیمیایی بخصوص کودهای فسفاته و پتاسه توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی تشکیل شد. در این جلسه آقای مهندس زند مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم گزارش مبسوطی از عملکرد 6 ماهه شرکت و وضعیت موجودی انواع کودهای ازته، فسفاته و پتاسه در انبار کارگزاران و انبار سازمانی شرکت و تدارک و تامین کودهای مذکور ارائه نمود.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید