ارسال پیامک ترویجی به منظور ترغیب کشاورزان به کشت کلزا

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز ،
 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز از ارسال پیامک ترویجی برای کشت کلزا خبر داد : علی اکبر ندرلو با اعلام این خبر افزود: به منظور آشنایی کشاورزان با فواید کشت کلزا پیامک ترویجی با عنوان اینکه کلزا بیش از 80% پتاسیم مصرفی خود را در زمان رسیدن محصول به خاک برمی گرداند و این امر در کشت محصول بعدی یعنی گندم، باعث بهبود عملکرد می شود.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید