اعلام نتایج آزمایش 63 نمونه انواع کود

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی :

ازابتدای هفته جاری تاکنون نتایج آزمایش کنترل کیفی 63 نمونه انواع کود مربوط به نمونه های ارسالی از انبارهای شعب شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به معاونت فنی و امور تولیدی ستاد اعلام شده است. بیشترین نتایج اعلامی مربوط به 23 نمونه کود سولفات پتاسیم شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان بوده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید