گزارش 6 ماهه اول سال 98 استان خوزستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان، بنا به اعالم مدیریت محترم شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان این شرکت در 6 ماهه اول سال 98 مقدار 41000 تن انواع کود شیمیایی فله وارده از مبادی را در انبارهای سازمانی عملیات کیسه گیری و سردوزی و توزیع نموده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید