توزیع 125 لیتر سم دیازینون در شهریور ماه سال جاری در استان اصفهان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان،

مدیر استان آقای فریدون صفایی بیان نمود در شهریور ماه سال جاری میزان 125 لیتر سم حشره کش دیازینون از طریق انبارهای سازمانی استان جهت مصرف بهره برداران بخش کشاورزی توزیع گردیده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید