گردهمائی آموزشی مسئولین امورمالی سراسر کشور

باحضور عضو محترم هیات مدیره و معاون توسعه مدیریت و منابع جناب آقای مهندس منصوری دراستان فارس

هم اکنون گردهمائی آموزشی مسئولین امورمالی سراسر کشور باحضور عضو محترم هیات مدیره و معاون توسعه مدیریت و منابع جناب آقای مهندس منصوری  دراستان فارس درحال برگزاری می باشد:

اهم سخنرانی جناب آقای مهندس منصوری، عضو هیات مدیره و معاون توسعه مدیریت و منابع شرکت  خدمات  حمایتی کشاورزی در گردهمایی سراسری مسئولین مالی شرکت، دراستان فارس
 
▪️رعایت نظم و انضباط در کلیه فعالیتها
▪️رعایت قوانین و مقررات جاری
▪️مباحث مرتبط با نظام حسابداری عمومی
▪️اعلام مباحث و مفروضات حسابداری تعهدی
▪️مروری بر اصول کلی حسابداری

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید