توسعه کشت کلزا در استان مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از توسعه کشت دانه روغنی کلزا در شهرستانهای استان مازندران خبر داد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود :

با توجه به اهمیت کشت کلزا در استان مازندران براساس برنامه ریزی های صورت گرفته کودهای پرمصرف مورد نیاز کلزا کاران در سطح استان مازندران توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی تامین و توزیع خواهد شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید