نمونه برداری از کودهای فله

انجام عملیات نمونه برداری از کود فله سولفات پتاسیم گرانوله از انبارهای استان مرکزی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی 

انجام عملیات نمونه برداری طبق ضوابط و دستورالعملهای نمونه برداری از کود  سولفات پتاسیم گرانوله ارسالی از بندر امام  درانبارهای این استان انجام گرفته و  نمونه  های  بدست آمده پلمپ و به مرکز مطالعات و تحقیات کرج  تا حصول نتیجه ارسال گردیده شد است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید