برگزاری جلسه آموزشی تولید محتوا دراستان کرمان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان:

درتاریخ دوم مهرماه سال جاری جلسه آموزشی تولید محتوا برای همکاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان برگزارشد دراین جلسه مهندس قاسمی مدیراستان،محسن مهدی پور مسئول انفورماتیک، مهدی قاسمی رابط روابط عمومی در مورد موضوع مذکور مطالب لازم را بیان نمودند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید