پایان حمل کود سوپر فسفات تریپل تخصیصی به استان اصفهان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان،

مدیر استان آقای فریدون صفایی بیان نمود با هماهنگی های به عمل آمده با مبادی ورودی کلیه کود سوپر فسفات تریپل تخصیص یافته به استان حمل و در انبارهای سازمانی ذخیره سازی گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید