7300 هکتار سطح ز یرکشت برنج در نکا استان مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران به نقل از مدیرجهاد کشاورزی شهرستان نکا از سطح زیر کشت 7300هکتاری اراضی زراعی این شهرستان به کشت برنج خبر داد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود :

در حال حاضر کودهای پرمصرف مورد نیاز برای کشت برنج در شهرستان نکا توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران تامین و توزیع شده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید