توزیع بیش از بیست وشش هزارتن کودشیمیایی دراستان کرمان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان:

محمدمحسن قاسمی مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان اعلام کرد در نیمه اول سال جاری مقدار26450 تن کودشیمیایی،بین کشاورزان استان ازطریق شبکه کارگزاری توزیع شده است،وی افزود مقدار 20186 تن کود ازته،3627 تن کود فسفاته و 2637 تن کود پتاسه توزیع شده است  .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید