گزارش تصویری:

برگزاری جلسه شورای هماهنگی مدیران در سالن جلسات ستاد شرکت

تصاویر تهیه شده توسط روابط عمومی و امور بین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید