هفتمین جلسه شورای اداری شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در استان گلستان

.

 هفتمین جلسه شورای اداری سال 96 باذکر یاد و نام خداوند متعال وبا حضور  جمعی  از مسئولین ادارات  شرکت در محل دفتر سرپرستی  برگزار شد ابتدا مهندس حسام،  ضمن  خیر مقدم  گوئی و خسته نباشید ، تاکید گردید نقش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در عرصه های فنی و بازرگانی و نوآوری  جدید در توسعه بخش کشاورزی حائز اهمیت است.ایشان تصریح کرد :در مرحله گذر، توان سنجی مخاطبین خود، پختگی و چابکی لازم و دقت و سرعت توانمندی خود را بسنجیم. که الزامات آن واگذاری کار است. واشاره داشتند: و اگذاری کارها به افراد شایسته یکی از تکنیک های بنیادین در عرصه های مدیریت زمان به شمار می رود. با اتکا  به این مهم، نه تنها بار سنگینی بر روی دوش خودمان برداشته می شود. بلکه می توانید فضایی را برای کارمندان خود ایجاد نمائیم که در آن احساس قدرت و درایت بیشتری پیدا کنند و در نتیجه توانمندی و مسئولیت پذیری آنها نیز افزایش پیدا می کند. وی به آمار تأمین 70 هزارتن کود و همچنین توزیع 122 تن سموم دفع آفات نباتی و 66 تن بذر کلزا در هفت ماهه سال جاری اشاره کرد  و تاکیدکرد: که ما فقط در مقطع یک ماهه( مهرماه) توانستیم بیش از 15 هزارتن کود  پایه جهت کشت محصولات پائیزه توزیع نمائیم که در این مهم باید شاکر خداوند بود که به مجموعه کارکنان و مسئولین این  توفیق را عنایت کرد که بتوانیم به وظایف خودمان عمل نمائیم. و در ادامه افزود: باید بدنبال آن باشیم که با ایجاد انگیزه موثر و تلاش های بیشتری نیز جهت توسعه بهره وری کار صورت گیرد. سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان نیم نگاهی به فرآوری بذر گندم داشتند که در این عرصه همه تدابیر اندیشیده شد که امسال بی دغدغه ترین سال بوده است و ستاد بذر استان ،مسائل را با دید فنی پذیر فتند همچنین در راستای طرح در آمد زائی شرکت از فرآوری بذر گندم شرکت های تولید کننده به میزان حدود 1500 تن خبر داد. مهندس حسام یاد آور شدند: باید آموزش همکار به همکار در سطح شرکت بصورت جدی دنبال گردد و بسته های آموزشی برای مسئولین و کارکنان تهیه و عملیاتی شود نظام پیشنهادات از جمله کارهایی است که باید عملیاتی شود و برای  برنامه های کاری نیز حتماٌ تقویم  زمانی داشته باشیم و چگونگی اجراء آن قبلا برنامه ریزی شود.در این جلسه مصوبات جلسه قبل پی گیری شد و مسئولین ملزم به اجراء دقیق مصوبات شدند و مجددا تاکید شد نکات اساسی و استراتژیک در بخش اخبار و تذکرات پیگیری واجرائی گردد و مصوبات جلسه به شرح ذیل می باشد:

1- تسریع در تسویه حساب شش ماهه با کارگزاران

2- توجه ویژه به مسائل و مشکلات موجود و کمبود ها مربوط به واحد های اداری و انبار باید پی گیری و اجرایی گردد

3- تدوین برنامه زمان بندی جهت رفع مغایرت سیستم مالی

4- انتقال و ثبت کلیه اسناد  فروش و مبالغ دریافتی در سیستم تحت وب

5- رفع مغایرت فهرست بدهکاران تجاری در سیستم مالی به قید فوریت

6- بسته آموزشی اکسل (آموزش  همکار  به همکار)برای مسئولین و کارکنان تهیه و عملیاتی شود

7- تکمیل و پی گیری فرم های یارانه بذر کلزا و گندم( زرفام وRGSفرم شماره1) و سایر بذرها کلیه فرم های ارسالی

8- تحویل  نهاده های کشاورزی( کود، بذر) در قبال مطالبات پیمانکاران تولید بذر گندم

9- پی گیری از مدیریت توزیع، حمل و نگهداری جهت اعلام نظر در تامین اعتبار به منظور تعمیر و مرمت سقف انبار سازمانی و قرق

10- تسریع در تکمیل پروژه ها هانگار قرق( سقف، دیوار و بتون کف)

11- پی گیری صدور مجوز نصب دوربین مدار بسته انبار  و عایق کاری سیستم اطفاء حریق انبار سازمانی

12- ارسال  آمار پیشرفت  فیزیکی بوجاری بذر گندم به مدیریت زراعت سازمان

13- پی گیری جهت الحاقیه  افزایش سهمیه 25 درصدی حمل و  نقل سندیکای کامیون داران گرگان

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید