اجاره سامانه بوجاری

به گزارش رابط روابط عمومی امور ماشین آلات و ادوات کشاورزی

  بمنظور استفاده بهینه از امکانات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ، طرح واگذاری سامانه بوجاری جیرفت در چارچوب انعقاد قرار داد اجاره با اتحادیه شرکت های تعاونی تولید روستایی جنوب کرمان (جیرفت) انجام و مراحل اجرائی آن عملیاتی گردید.

 

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید