فرآوری 1800 تن بذر گندم سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان تهیه بستری مناسب از حمایت تولید داخلی

.

فرآوری  1800 تن  بذر گندم سازمان نظام مهندسی  کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان تهیه بستری مناسب از حمایت تولید  داخلی

 مهندس ضیائی مدیر شرکت خدمات  حمایتی  کشاورزی استان  گلستان گفت :بذر یکی از مهمترین نهاده های بخش کشاورزی محسوب می شود، استفاده از بذر مناسب اهمیت  با لایی در افزایش تولید محصول دارد وهمچنین افزود: برای این منظور استفاده از دستگاه های بوجاری و با کیفیت، می تواند  خلوص فیزیکی بذر را تضمین کند و کارخانه فرآوری بذر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان یکی از  مدرن ترین و مهمترین کارخانه بوجاری بذر کشور بوده  وتاکنون این شرکت  توانسته   است یک رویکرد حمایتی و حاکمیتی را  باهدف اصلی تکنولوژی تولید بذر و  پایداری تولیدی  وحفظ وظیفه مندی خود از طریق گسترش بذر ارقام پر محصول با کیفیت عالی  را در راس برنامه های کار ی خود قرار دهدو ی همچنین ازفر آوری 1800 تن  بذر گندم  سازمان  نظام  مهندسی کشاورزی  و منابع طبیعی   استان گلستان  در شش ماهه  اول سال 94خبرداد و ورود این شرکت در این عرصه را رفع دغدغه  های تولید کنندگان و استراتژی توسعه کیفی  بذرعنوان  کرد که با استفاده از تکنولوژی روز و بکار گیری اتوماسیون قوی و داشتن کارشناسان متخصص و مجرب در ساماندهی تولید ، به نیاز های جدید پاسخ مطلوب بدهد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید