آغاز کشت نشا گوجه فرنگی در شهرستان بستک

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان هرمزگان:

به نقل از آقای مهندس خورشیدی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بستک میزان 290 هکتار از اراضی زراعی این شهرستان به کشت این محصول اختصاص یافت و پیش بینی می شود که 12000 تن از این محصول برداشت گردد. لازم به ذکر است شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به عنوان تامین کننده انواع کودهای (ازته ، فسفاته و پتاسه ) نقش بسزایی در تولید این محصول دارد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید