کارگروه بررسی طرح های جامع آب و خاک در استان مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از نشست کارگروه بررسی طرح های جامع آب و خاک جهاد کشاورزی استان مازندران خبر داد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود :

در این کارگروه که در آن کارشناس فنی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در آن حضور داشت پیرامون مهم ترین موضوعات مرتبط آب و خاک استان بحث و تبادل نظر و تصمیم گیری  شد

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید