جناب آقای مهندس رسولی در جلسه آموزشی قوانین و مقررات کمیسیون معاملات:

عملکرد مناسب کمیسیون معاملات موجب اعتماد كليه افراد و دستگاههاي ذيربط به شركت خواهد شد

برگزاری جلسه آموزشی دبیران کمیسیون معاملات استان ها در ستاد شرکت.

در ابتدای جلسه آموزشی که امروز با حضور مدیرعامل، اعضاء هیات مدیره، مشاورین و جمعی از مدیران ستادی، استانی و دبیران کمیسیون معاملات برگزارشد، جناب آقای مهندس رسولی مدیرعامل محترم شرکت خدمات حمایتی کشاورزی الزاماتی را به دبیران کمیسیون معاملات در استان ها بدین شرح یادآور شدند:

1-    دبیران کمیسیون معاملات باید به قوانین و مقررات اشراف کامل داشته باشند.

2-    مشاوره با اهل فن و خبرگان.

3-    با رعایت اصل آزادی رقابت، همه می توانند در مناقصات شرکت کنند مگر به حکم قانون.

4-    رعایت زمان و زمان بندی در كليه مراحل قبل و بعد از مناقصه.

5-   اجراي كامل قوانين و مقررات.

6-     توجه به سازمان و تشكيلات كميسيون معاملات و كميته ها و كميته ها و گروه هاي كارشناسي ذيل آن.

7-    مستندسازی دقیق، جامع و کامل.

8-    حاکمیت نظم و انضباط .

9-    رعایت رفتارهای حرفه ای مناسب تر.

جناب آقای مهندس رسولی در خاتمه صحبت های خود در این جلسه گفت: عملکرد خوب کمیسیون های معاملات باعث حسن ظن و ایجاد اعتماد در افکار عمومی برای شرکت خواهد شد.

در ادامه ی جلسه اعضاء محترم هیات مدیره شرکت، نکات موردنظر را برای حضار بیان نمودند و سپس آقای محسنی به عنوان استاد مدعو قوانین و مقررات را یادآور و به سوالات مطروحه پاسخ دادند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید