طعمه پاشی بر علیه آفت باغی در 150 هکتار از باغات بهشهر استان مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران به نقل از مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بهشهر از طعمه پاشی بر علیه آفت باغی مگس  مدیترانه ای در 150 هکتار از باغات مرکبات این شهرستان خبر داد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود: درحال حاضر تمامی دستگاه های اجرایی مرتبط با جهاد کشاورزی در مبارزه با آفت باغی مگس مدیترانه ای در حال انجام اقدامات ویژه مرتبط می باشند

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید