بازدید از وضعیت انبار کارگزاران شهرستان شهریار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران، 

حمایتی کشاورزی استان تهران ، بازدیدی از و وضعیت انبار کارگزاری های شهرستان شهریار روز چهارشنبه 27 شهریورماه به عمل آمد ؛ این بازدید از بخشهای مختلف انبار کارگزاری ها به جهت نحوه انبارداری، ذخیره سازی، طبقه بندی کودها و نحوه عملکردشان توسط تیم کارشناسی ( عظیم حسین زاده مسئول حراست و امیر مکلی کارشناس کود و بذر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران) انجام و تذکرات لازم در مورد نحوه توزیع و فروش کودهای تفاهم نامه ای به آنها اعلام شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید