بررسی میزان جذب سهمیه کودی در شهرستان شهریار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران ، 

در راستای تببین اهداف شرکت جلسه ای به منظور بررسی میزان جذب سهمیه کودی با حضور کارشناسان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران، معاون و کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی وکارگزاران توزیع نهاده های کشاورزی شهرستان شهریار در دفتر مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شهریار  27شهریورماه برگزار شد . علی اصفر ثقفی رئیس اداره بازرگانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران گفت : تمام تلاش شرکت بر این است که با همکاری یکدیگر بتوانیم به موقع نیاز کشاورزان را در سطح استان تأمین کنیم . وی با اشاره به عملکرد خوب این شهرستان در سال گذشته ، موضوعاتی را در رابطه با تقسیم بندی سهمیه سال جاری و جذب به موقع سهمیه کودی ، افزایش میزان خرید و ذخیره سازی ، توزیع براساس لیست مدیریت شهرستان مطرح کرد و اعلام کرد : شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران هیچ محدودیتی در توزیع کود ندارد و آماده تأمین کود مورد نیازکشاورزان است .

عظیم حسین زاده مسئول حراست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران در زمینه نظارت و پایش و رصد کودهای کشاورزی گفت: کارگزاران نظارت ، پایش و رصد کودی را در سطح شهرستان جدی بگیرند و در زمینه توصیه های کودی و استفاده از کودهای تأئید شده موسسه تحقیقات آب و خاک همکاری لازم را به عمل آورند و با نظارت و پایش و رصد کودهای کشاورزی از عرضه کودهای تقلبی و خارج از شبکه کارگزاری جلوگیری کنند. وی با تأکید بر شماره ثبت کودی افزود: کودهای غیر تکلیفی که عرضه می شود حتما باید دارای شماره ثبت کودی مورد تایید موسسه تحقیقات خاک و آب باشد و در غیر اینصورت غیرمجاز محسوب شده و امحا می شود

 امیر ملکی کارشناس کود و بذر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران با اشاره به کودهای یارانه دار گفت: کارگزاران باید اطلاعات و مشخصات کامل بهره برداران این نوع کودها را در فرمهای توزیعی که شرکت در اختیار آنها قرارداده وارد کنند تا مشخص شود که کودها به دست مصرف کنندگان واقعی رسیده و لیست توزیع کارگزاران باید با لیست توزیع شرکت مطابقت داشته باشد.

سعید رحمانی معاون فنی جهاد کشاورزی شهریار ضمن تشکر از شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران و کارگزاران توزیع نهاده های کشاورزی با بیان اینکه این جلسات می تواند حرکت مثبتی برای همکاری با یکدیگر و ارائه خدمات بهتر به کشاورزان باشد ، گفت : کارگزاران و اتحادیه های این شهرستان اگر سهمیه خود را به موقع جذب کنند کشاورزان این شهرستان با کمبود کود مواجه نخواهند شد وی از کارگزاران خواست تا سهمیه خود را جذب و کودهای کشاورزی را براساس لیست بهره برداران و میزان سطح کشت کشاورزان توزیع کنند.

 در ادامه کارگزاران حاضر در جلسه به بیان مشکلات و ارائه پیشنهادات خود از جمله تأمین به موقع نهاده های کشاورزی و هماهنگی مجموعه جهت توزیع نهاده ها در شهرستان پرداختند .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید