طرح دعوی در تعزیرات با موضوع توزیع خارج از شبکه کود در استان مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از طرح دعوی  در تعزیرات حکومتی با موضوع توزیع خارج از شبکه کود مربوط به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در سطح استان مازندران خبر داد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود: درحال حاضر این اقدام در حال پیگیری از سوی دستگاه های اجرایی مرتبط می باشد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید