27000هکتار باغ پسته در استان فارس

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،

 

دکتر ناظمی مدیریت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس به نقل از مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت : در استان فارس بیش از 27000 هکتار باغ پسته وجود دارد که مورد حمایت کودی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس به لحاظ تأمین کود های مورد نیاز می باشد .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید