جلسه ستاد کشت پاییزه استان خراسان شمالی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی

جلسه ستاد کشت پاییزه  استان خراسان شمالی در سال زراعی 98-99 روز پنج شنبه تاریخ 98/6/28 در محل سالن کشاورز سازمان جهاد کشاورزی با حضور دکتر یوسفی، ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی استان ، مدیران ، معاونین و مسئولین بخش های مختلف کشاورزی،برگزار شد. در این جلسه ، مهندس محسن نظام دوست مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان شمالی و عضو ستاد کشت پاییزه استان ، گزارشی از تأمین و توزیع انواع کودهای کشاورزی از ابتدای سال جاری تاکنون بخصوص کودهای کشاورزی مورد نیاز کشت پاییزه، برای حاضرین در جلسه ارائه نمودند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید