انتصاب رییس اداره روابط عمومی واموربین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

مدیرعامل محترم شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، جناب آقای مهندس رسولی طی حکمی جناب آقای حسین زمانی را به سمت رییس اداره روابط عمومی واموربین الملل شرکت منصوب نمودند.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی روزیکشنبه 96/7/23 طی مراسمی که در سالن جلسات ستاد شرکت که با حضور جناب آقای مهندس علیزاده عضو محترم هیئت مدیره و معاون امور بازرگانی، و جمعی از مدیران و کارشناسان محترم ستادی برگزار شد، ضمن آرزوی توفیق الهی و موفقیت برای جناب آقای زمانی، ابلاغ ایشان تقدیم و از زحمات جناب آقای سهراب حسینی در زمان تصدی این مسئولیت تقدیر و تشکر بعمل آمد.

و جناب آقای مهندس علیزاده عضو محترم هیئت مدیره و معاون امور بازرگانی طی حکمی جناب آقای جعفر مسجدی را به سمت مدیربازرگانی خارجی شرکت منصوب نمودند

در ابتدای این جلسه جناب آقای مهندس علیزاده عضو محترم هیئت مدیره و معاون امور بازرگانی، جناب آقای سهراب حسینی سرپرست اداراه روابط عمومی واموربین الملل، جناب آقای حسین زمانی رییس اداره روابط عمومی واموربین الملل، وجناب آقای مسجدی مدیر بازرگانی خارجی طی سخنانی، نکات مهمی مطرح فرمودند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید