بررسی وضعیت و پایش کودی شهرستان ملارد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران، 

به منظور هماهنگی و بررسی وضعیت کودی شهرستان ملارد جلسه ای با حضور کارشناسان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران، کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی وکارگزاران توزیع نهاده های کشاورزی در دفتر مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ملارد روز دوشنبه 25شهریورماه برگزار شد .

علی اصغر ثقفی رئیس اداره بازرگانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران با اشاره به سهمیه اختصاص یافته به این شهرستان ، موضوعات مربوط به سرعت در جذب سهمیه کودی ، افزایش میزان خرید و ذخیره سازی ، توزیع براساس لیست مدیریت شهرستان  را مطرح کرد. و با بیان این مطلب که بنا به سیاست جهاد کشاورزی بخشی از کودها به صورت فله حمل می شود افزود: هدف شرکت حمایت از کشاورزان و تولید داخلی می باشد و کارگزاران جهت تأمین به موقع و حمایت از کشاورزان باید آماده دریافت کودهای فله باشند.

عظیم حسین زاده مسئول حراست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران در خصوص نظارت و پایش کودی از کارگزاران خواست تا کودهایی که مورد تأئید موسسه تحقیقات آب و خاک می باشد عرضه کنند و با نظارت و پایش و رصد کودهای کشاورزی از عرضه کودهای تقلبی و خارج از شبکه کارگزاری جلوگیری نمایند و کود به دست مصرف کننده واقعی برسد و نیاز کشاورزان را به موقع تأمین گردد . وی همچنین از مدیریت این شهرستان و کارگزاران خواست تا کارخانه هایی که از کودهای شیمیایی شرکت جهت تولید محصولات خود استفاده می کنند شناسایی و به این مدیریت اعلام کنند.

مهدی صالحی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ملارد با اعلام آمادگی خود جهت همکاری با کارگزاران گفت: با برنامه ریزی دقیق باید سهمیه کودی شهرستان را به موقع جذب کنیم تا با کمبود کود مواجه نباشیم . و نیز با اشاره به تأمین به موقع کود برای کشاورزان به ذخیره سازی کود در انبار کارگزاران تأکید کرد. وی با بیان این مطلب که برنامه ریزی و زمانبندی برای تولید راحت ولی در اجرا سخت است افزود : حساسیتی که در بحث کود مطرح است تأمین و توزیع کود باید با برنامه ریزی دقیق و نظارت بیشتر انجام شود و شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با حمایت، هدایت و نظارت باید پشتیبان تولید باشد؛ و حمایت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی نقش پررنگی را در کیفیت و افزایش تولید محصولات کشاورزی دارد که بر این اساس باید کود های مورد نیاز کشاورزان را به موقع تأمین وتوزیع نماید. وی در ادامه گفت: این جلسات می تواند موثر باشد تا بتوانیم با همکاری یکدیگر نتیجه خوبی را برای بخش کشاورزی و تغذیه گیاهی داشته باشیم.

 در پایان کارگزاران حاضر در جلسه به بیان مشکلات خود از جمله تأمین به موقع نهاده های کشاورزی و داشتن محدودیت مالی در جذب کود برای ذخیره سازی و کودهای فله در شهرستان پرداختند .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید