نمونه برداری از بذور انبار علی آباد استان مرکزی سال 98

عملیات نمونه برداری از انواع بذور در حال بوجاری ( بذر گندم اروم مادری و گواهی شده )

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی 

با توجه به آغاز عملیات بوجاری انواع بذور در انبار علی آباد استان مرکزی ، مورخ 98/06/27 نمونه برداری از بذور گندم اروم مادری و گواهی شده توسط کارشناسان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و مرکز تحقیقات کشاورزی استان طبق ضوابط و قوانین نمونه برداری در آزمایشگاه استان انجام گرفت .  

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید