واردات کودهای فسفاته و پتاسه

اخذ مجوز ترخیص محمولات کودهای فسفاته و پتاسه

به گزارش رابط روابط عمومی بازرگانی خارجی

تشریفات قانونی جهت اخذ مجوز ترخیص محموله های کودهای شیمیایی وارداتی فسفاته و پتاسه از انبارهای گمرک کشور جهت مصرف در کشت پائیزه انجام گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید