تامین و تدارک سموم مورد نیاز بخش کشاورزی

خرید دو قلم سم آماده مصرف تبوکونازول و پروپیکونازول

به گزارش رابط روابط عمومی بازرگانی خارجی

دو قلم سم آماده مصرف تبوکونازول و پروپیکونازول از کشور چین خریداری گردید و تشریفات گمرکی جهت ترخیص محموله های مذکور از گمرک بندر عباس در حال انجام است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید