برگزاری جلسه کارگروه اقتصاد مقاومتی در سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام گفت:  جلسه کارگروه اقتصاد مقاومتی با حضور جمعی از مدیران کل و معاونین سازمان و مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام برگزار گردید.

 در این جلسه به ضرورت واهمیت تحقق منویات مقام معظم رهبری در راستای اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی به ویژه در بیانیه گام دوم انقلاب اشاره شد و اینکه همگان باید با تدوین برنامه های اجرایی، واستفاده از تمام ظرفیت وپتانسیل موجود وبا قدرت ،نشاط واحساس مسئولیت وتعامل و همفکری مجموعه سازمان وادارات تابعه در تحقق این مهم اهتمام ورزید.

یکی از مطالبات رهبر فرزانه انقلاب، ارتقاء رتبه کشاورزی است واین نشانگر آن است که کشاورزی زیر بنایی ترین موضوع در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی است وآسیب این بخش می تواند خطر افزایش وابستگی وگسترش نا امنی را در پی داشته باشد.لذا عوامل فیزیکی (زمین ،آب، بذر، نیروی کار) و عوامل غیر فیزیکی (که عمدتاً ریشه در مدیریت دارد) در این مهم حائز اهمیت هستند وباید مورد دقت نظر قرار گیرند. همچنین در ادامه این جلسه اعضاء به بحث وتبادل نظر پرداختند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید